VIL DU SELGE FÆBRIK MØNSTER I DIN BUTIKK?

Det kan du !

For å selge mønster digitalt kan du sende en epost til karoline@faebrik.no.

Eposten må inneholde følgende: 
-Navn på butikken
-Telefon nr
-Hvilket mønster du ønsker å selge