Om leverandøren - Oslo Mikrospinneri

Et lite spinneri i Oslo!  Garnet er produsert med mye kjærlighet og på Oslo Mikrospinneri. 

Garnet er håndfarget på det lille spinneriet. Det vil si at garnet har nyanser, fargesjatteringer og ingen nøster er helt like. Ved større forskjeller anbefaler vi at du alternerer mellom nøstene.