Fæbriks opplysningskontor

Krøll i sysakene? Vi hjelper deg!

Hvordan trer man en symaskin? 

 1. Start med å slå av symaskinen og løfte pressfoten. Dette gir deg god tilgang til trådspolen og stingplaten.

 2. Finn tråden du ønsker å bruke og sett den på trådholderen på toppen av symaskinen. Noen maskiner har en horisontal trådholder, mens andre har en vertikal en. Pass på at trådspolen er stabil og godt festet.

 3. Ta tak i tråden og før den gjennom trådspennene eller føringene på symaskinen. Følg den anbefalte veien for tråden som er angitt i symaskinens instruksjonsmanual. Det kan være nummererte trådspenner eller pilmarkeringer som viser retningen.

 4. Når tråden er ført gjennom trådspennene, leder du den ned mot stingplaten og deretter gjennom trådsporet i nålen. Trådsporet er vanligvis plassert på forsiden av nålen, og du kan bruke en trådleder eller trådende for å hjelpe deg med å føre tråden gjennom nåløyet.

 5. Trekk en liten lengde av tråden ut av nålen, og pass på at det er nok tråd til å starte syingen uten at tråden trekkes ut av nålen.

 6. Senk nålen og pressfoten ned på plass. Sørg for at tråden er godt plassert mellom pressfoten og stingplaten.

 7. Du er nå klar til å sy! Sjekk symaskinens innstillinger for stingtype, stinglengde og stingbredde, og juster dem etter behov. Hold godt tak i trådene på baksiden av stoffet når du starter for å forhindre at de tråkker seg.

Husk å følge symaskinens instruksjonsmanual for nøyaktige trinn og veiledning, da fremgangsmåte kan variere litt avhengig av modellen og produsenten av symaskinen din.

 

Hvordan tre undertråd på symaskinen? 

 1. Slå av symaskinen og fjern eventuell tråd som er igjen i nålen.

 2. Åpne stingplaten ved å løfte opp pressfoten.

 3. Finn undertrådspolen, som vanligvis er mindre og plassert i en spolehuset under stingplaten. Ta ut spolehuset og legg inn den ønskede undertråden i spolehuset.

 4. Før undertråden gjennom spor eller føringene på spolehuset i henhold til symaskinens instruksjonsmanual. Pass på at undertråden føres i riktig retning, slik at tråden ligger løst og kan bevege seg fritt.

 5. Sett spolehuset med undertråden tilbake i symaskinen og forsikre deg om at det er ordentlig festet.

 6. Trekk tråden fra undertrådspolen slik at det er nok tråd til å henge ned under stingplaten.

 7. Senk pressfoten og løft nålen til sin høyeste posisjon ved å dreie håndhjulet mot deg. Dette hjelper til med å heve stingplaten og gir bedre tilgang til undertrådens vei.

 8. Før tråden under stingplaten og mot nålområdet. Følg sporene eller trådføringene som er angitt på symaskinen for å sikre riktig rute.

 9. Før tråden gjennom øyet på nålen, som vanligvis er plassert nær nålens spiss. Bruk en trådleder hvis nødvendig for å hjelpe deg med å føre tråden gjennom nåløyet.

 10. Trekk en liten lengde av undertråden opp mot deg og til høyre slik at tråden ligger under trykkfoten og vekk fra symaskinens transportørtenner.

 11. Sett på pressfoten, sørg for at tråden er mellom pressfoten og stoffet.

 12. Du er nå klar til å sy! Sørg for å holde enden av både overtråden og undertråden når du starter for å forhindre at de blir dratt under stoffet.

Husk å følge symaskinens instruksjonsmanual for nøyaktige trinn og veiledning, da fremgangsmåte kan variere avhengig av modellen og produsenten av symaskinen din.