FÆBRIK SLIPPER BARNEBOK

FÆBRIK SLIPPER BARNEBOK

Deres bønner er hørt! I disse dager jobber vi med å lage verdens beste barnebok - enhver syglad bestemors drøm <3 Boken blir fylt med mønstre i alle størrelser mellom 0-10 år. Så finn frem alt du har av restestoff og gamle skjorter!
Tilbake til bloggen